Speelgoedbank helpt mensen de stap naar (vrijwilligers)werk maken

05 december 2016
Speelgoedbank helpt mensen de stap naar (vrijwilligers)werk maken

Op dinsdag middag 22 november heeft de Speelgoedbank een team consulenten van de gemeente ontvangen. Dit team van consulenten begeleiden mensen in de positie met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze kwamen de handen uit de mouwen steken bij de Speelgoedbank om zo te ervaren hoe het in zijn werk gaat maar ook als vorm van teambuilding. Zij hebben geholpen het vele ingeleverde speelgoed te sorteren voor de verschillende uitgiftes rond Sinterklaas en de Kerst.

Het speelgoed dat via (medewerkers van) bedrijven maar ook via de actie “Goedzak” in de 4 lokale AH winkels wordt opgehaald krijgt hierdoor een tweede leven. De Speelgoedbank is een initiatief van het lokale ondernemersnetwerk de Pijnacker-Nootdorp Uitdaging. De Speelgoedbank wordt gerund door Kelly -die zelf een afstand tot de arbeidsmarkt heeft- samen met enkele vrijwilligers op een basisschool. Er wordt ook een koppeling gemaakt met de (lokale) arbeidsmarkt omdat er ook werving is van vrijwilligers van lokale bedrijven. Er zijn veel handen nodig om speelgoed in te nemen, te sorteren en te controleren of het speelgoed heel en compleet is. Uitgangspunt is om mensen zo een kans te geven te participeren met doel uiteindelijk te laten doorstromen naar reguliere banen, opleiding of ander vrijwilligerswerk.

(net)Werkervaring opdoen

“Door de samenwerking met allerlei instanties zoals de voedselbank, scholen, ondernemers en de bibliotheek kunnen we voor veel ouders en hun kinderen in onze 3 dorpen een verschil maken met de Speelgoedbank”, vertelt Birgit Snelleman, manager van de Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging. “Het is al mooi dat we bijvoorbeeld door een lokale transportonderneming de ruimte voor opslag om-niet ter beschikking gesteld hebben gekregen. Ook vervoert een ZP-er met zijn bus regelmatig grote partijen speelgoed tussen de opslag en de basisschool.”

Matches maken

Snelleman ziet nog een voordeel dat de Speelgoedbank een uitgiftepunt heeft bij de basisschool de Schatkaart. “Het inzamelen van veel spellen, puzzels en knuffels die bij uitgifte veelal niet worden uitgezocht, vindt toch een weg naar de buurtschap van de zorginstelling Ipse de Bruggen in Nootdorp. En zo maken we ook daar weer een mooie match mee.”

Landelijke campagne

Omdat het zeker in de wintermaanden drukke speelgoed inzamel tijd is, sluit het mooi aan bij de actieweek van de landelijke Nederlandse Uitdaging waar de Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging deel van uitmaakt. Want de 52 lokale en regionale Uitdagingen openen met elkaar in om 1000 deuren te openen bij ondernemers voor mensen uit kwetsbare groepen. Voor stages, werkervaringsplaatsen, een netwerkgesprek of pitch of gewoon een goed gesprek als ‘mentor’. “Met de matches willen wij die deur op een kier zetten, het is de eerste stap,” zegt Snelleman “Maar het zou natuurlijk prachtig zijn als er op termijn betaalde banen of opdrachten uit voortkomen. Dat is ook waarom ik me inzet voor de Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging, als manager en als vrijwilliger. Als we allemaal iets kleins doen, doen we het uiteindelijk samen en komen we verder!”